Izba Przyjęć

Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę i realizuje świadczenia medyczne dla osób, posiadających skierowania do szpitala, z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii ogólnej, jak również w tym samym zakresie w stanach ostrych nie wymagających skierowania do szpitala. W Izbie Przyjęć odbywają się również konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów, ze skierowaniem, na Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej.

 

Poznaj nasz personel

Kierownik Izby Przyjęć

Cezary Haber

specjalista chorób węwnętrznych

Lekarze

lek. Barbara Świeżyńska w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

lek. Dawid Mazur w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

lek. Jacek Krysztofiak specjalista kardiologii

lek. Idalia Siedlecka specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Mikulska specjalista chorób wewnętrznych

lek. Jacek Rączkowski specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjolog

lek. Jakub Chrzanowski w trakcie specjalizacji z anestezjologii

lek. Małgorzata Radzymińska-Maliszewska specjalista neurolog,w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

lek. Jacek Rączewski

 

 

 

Pielęgniarka koordynująca

Małgorzata Wagner specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

 

Zastępca pielęgniarki koordynującej

mgr Daria Strzelecka specjalista anestezjiologii i intensywnej terapii

Poradnik pacjenta – jak się przygotować do hospitalizacji

Zasady przyjęcia pacjenta do szpitala.
W szpitalu Grochowskim świadczenia zdrowotne udzielane są:

 • pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wydane przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub Oddziału Ratunkowego bądź innego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przyjmowanych w trybie planowym z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala
 • pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjmowanych w trybie nagłym. Zgłaszających się osobiście lub przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Kolejność udzielania świadczeń zależy od stanu pacjenta i wynika z kategorii pilności nadanej pacjentowi w czasie triażu przez lekarza Izby Przyjęć

Przyjęcie w trybie planowym:

 • Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia z kompletem dokumentów, niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej
 • skierowanie do szpitala (jeżeli nie było dostarczone wcześniej)
 • dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport dla obcokrajowców
 • dokument ubezpieczeniowy potwierdzający uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej lub w przypadku jego braku może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do bezpłatnego świadczenia, w przypadku obcokrajowców – nie posiadających obywatelstwa polskiego, będących obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji oraz dokument potwierdzający tożsamość. Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.

Przyjęcie w trybie nagłym – pacjenci zgłaszający się osobiście lub przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego

 • W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
 • Lekarz Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu zdrowia i podejmuje decyzję co do dalszego leczenia adekwatnie do stanu zdrowia

Pacjent zgłaszający się do przyjęcia w trybie planowym powinien posiadać również:

 • niezbędne rzeczy osobiste określone przez Oddział, min.: przybory toaletowe, ręcznik, piżamę i kapcie (najlepiej z antypoślizgową podeszwą) bieliznę osobistą oraz inne rzeczy o których pacjent został poinformowany przy ustaleniu terminu przyjęcia
 • badania wymagane przez Oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia
 • oraz dodatkowo w celu uzyskania pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości zaleca się posiadanie przez pacjenta dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych

Pacjenci wymagający porady z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) korzystają z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką

Dane adresowe oraz kontaktowe

Rejestracja 22 51 52 733

Pokój lekarski 22 51 52 504

Punkt pielęgniarski 22 51 52 533

Punkt pielęgniarski 22 51 52 752

izbaprzyjec@grochowski.waw.pl

Pawilon Nr VIII wejście od ul. Suchodolskiej

Skip to content